Shree Padmapani Lokeshwor Festival

  • Madhyapur Thimi
Shree Padmapani Lokeshwor Festival

Shree Padmapani Lokeshwor Festival

नेपाल उपत्यकामा रहेका सृष्टिकान्त लोकेश्वर (नाला), रक्तार्यावलोकितेश्वर (रातो मच्छिन्द्रनाथ बुुंगमती) सेतो मच्छिन्द्रनाथ (आर्यावलोकितेश्वर जनबहाल) आदिनाथ लोकेश्वर (चोभार) र दोलखाको मच्छिन्द्रनाथ (बुगदेउ) आदि विभिन्न लोकेश्वर मध्ये थिमिको श्री पद्मपाणी लोकेश्वर पनि एक महत्वपूर्ण लोकेश्वरको रुपमा मानिन्छ । यस लोकेश्वरलाई थिमिका स्थानीयहरु सिथि द्यः वा लोकना द्यःको नामले पनि सम्बोधन गर्दछन् र यस लोकेश्वरको हरेक बर्ष सिठी नख: को दिन जात्र हुने गर्दा छ |

Photo: imagepasal.com

Location Map

At least three events in the accumulator must have odds of 1.40. eng Τhе bеt іnѕurаnсе іѕ nοt frее, οf сοurѕе, аѕ уοu nееd tο рау fοr іt whіlе уοu рlасе уοur bеt. veb saytiga Make sure that you have replenished the balance to create a deposit. o’yinchilar The 24/7 live chat feature particularly shines, offering real-time guidance at the click of a button. bet