धरी जात्रा – धौ जात्रा

  • Tauthali, Sindhupalchok
धरी जात्रा – धौ जात्रा

धरी जात्रा – धौ जात्रा / Festival of Curd

सिन्दुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने तौथली एक ऐतिहासिक नेवाः बस्ती हो । द्वाल्खा ( दोलखा ) सँग एकदम मिल्दो जुल्दो यहाँको नेपालभाषा पनि छुट्टै छ । यहाँ मोहनि नखःको बेला त्रिपुरासुन्दरीमा धरी जात्रा हुने गर्दछ । “धरी” भन्नले तौथलीको नेपालभाषामा “धौ” वा दही भनिएको हो ।
दहीले छ्यापेर यो जात्रा मनाइन्छ ।

याे जात्रा सिन्दुपाल्चोक तौथलि को त्रिपुरा सुन्दरी माइ को मन्दिर मा दसैको टीका को भोलि पल्ट हुनछ अनि येस्पली असोज २२ गते परेको छ ।

info source: newari.beauties

At least three events in the accumulator must have odds of 1.40. eng Τhе bеt іnѕurаnсе іѕ nοt frее, οf сοurѕе, аѕ уοu nееd tο рау fοr іt whіlе уοu рlасе уοur bеt. veb saytiga Make sure that you have replenished the balance to create a deposit. o’yinchilar The 24/7 live chat feature particularly shines, offering real-time guidance at the click of a button. bet